Katowice – perła gospodarki Polski

Pol Katowice Skyscrapers In Katowice

Katowice obecnie są jednym z największych ośrodków gospodarczych w Polsce. W przeszłości miasto ściśle związane było z przemysłem wydobywczym i ciężkim. Na przestrzeni lat całokształt gospodarczy miasta jest już znacznie bardziej zróżnicowany, co powoduje też, że jest on atrakcyjnym miejscem do inwestycji i oraz rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Tauron Polska Energia S.A. to polskie przedsiębiorstwo gromadzące spółki z branży energetycznej. Jest to drugi pod względem wielkości w Polsce koncern po Polskiej Grupie Energetycznej. Podstawową działalnością grupy Tauron jest wydobywanie węgla, wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła. Oto kilka głównych czynników, które pozytywnie wpływają na rozwój firmy:
1. Niezawodność oraz najwyższa jakość dostaw i produktów do klienta
2. Kompetentne podejście do klienta oraz badanie jego potrzeb
3. Bezpieczeństwo pracy, kultura etyczna i zaangażowanie pracowników
4. Ochrona środowiska. Tauron stara się inwestować w projekty na rzecz ochrony środowiska. Kluczową rolą jest edukacja otoczenia w zakresie ochrony środowiska oraz efektywnym gospodarowaniem zasobami.

Polska Grupa Górnicza to największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie i największy producent węgla kamiennego na terenie UE. Spółka specjalnego przeznaczenia powstała w ramach przejęcia majątku i wszelkich należności bankrutującej Kompanii Węglowej. Zakład szukając ciągle nowych możliwości rozwoju, dopasowuje się do dynamicznych realiów gospodarczych i rynkowych w branży, wykorzystując przy tym możliwości jakie dają nowe technologie oraz innowacje w zakresie progresywności. Polska Grupa Górnicza wdrożyła do swojego systemu, schemat zarządzania środowiskowego, który ma duży wpływ na środowisko, m.in. wykorzystanie zasobów naturalnych, ścieki odpady przemysłowe czy zużycie energii.

Farmacol to polskie przedsiębiorstwo utworzone w 1990 roku. Od początku swojej działalności zajmuje się głównie handlem hurtowym preparataami farmaceutycznymi oraz artykułami medycznymi. Początkowo zakład działał w formie spółki z o.o., natomiast od roku 1993 funkcjonuje już jako spółka kapitałowa. Rozwój przedsiębiorstwa opiera się na trzech podstawowych zasadach: precyzji, szybkości i profesjonalizmie. To właśnie ścisłe przywiązanie do nich pozwoliło stworzyć tak silną i stabilną pozycję na rynku farmaceutycznym. Dlatego dzisiaj klientami Farmacolu jest kilkanaście tysięcy aptek i kilkaset szpitali w całym kraju.

Węglokoks S.A to silny producent zrzeszający przedsiębiorstwa z sektora górniczego, hutniczego, energetycznego i logistycznego. To także główny w Polsce eksporter węgla energetycznego, operator logistyczny i handlowy. Marka Węglokoks od 65 lat kojarzy nam się z rzetelnością i najwyższą jakością oferowanych usług.
Foto: Kris D from Metropolia Silesia, Upper Silesia ( Oberschlesien ) / CC BY-SA